Top.Mail.Ru

Her marka, müşterileri ile ayakta durabilir. Bu bakımdan müşterileri için değer üretmeyi başaran markalar, sadık bir kitleye sahip olurken marka imajı ve prestiji gibi pozitif değerleri de inşa ederler. Bu bakımdan her marka ve işletmenin CRM yönetimine ayrı bir uzmanlık alanı olarak yer vermesinin önemi büyük. Böylece kitle analizleri, müşteri istek ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ortaya çıkan problemlere karşı tepkilerin ölçümü, şirketin problem karşısındaki tutumu, müşteri kazanım veya kayıp durumları gibi birçok nokta analiz edilebilir. Bu analizlerle müşteri ilişkileri süreçleri iyileştirilerek çok daha verimli bir müşteri marka iletişimi sağlanabilir.

CRM yönetimi ile müşterileri kazanma

Birçok marka ve işletme tarafından dünden daha fazla değer ifade eden CRM yönetimi, müşteri kazanma ve kazanılan müşterileri tutma gibi iki önemli yaklaşım modeline sahip. Ayrıca müşteri davranış haritasının analiz edilerek, iş süreçlerinin işleyişlerinin iyileştirilmesi de markalar açısından önemlidir. Toplanan müşteri dataları ile ihtiyaçlarına yönelik proje, ürün ve hizmet geliştirilebilir. Bu da müşteri kazanmada avantajlar sağlar. Müşteri verilerinin analizi ve varsa sorunların çözülmesi ile marka imajına yönelik olumlu değerler oluşur.

CRM yönetimi sürecinin profesyonel bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan yazılımlar; müşteri formu toplanması, müşteri verilerinin sınıflanması, satış yapılan veya bekleyen satışlar gibi birçok detayın sınıflandırılmasını sağlar. Böylece hangi grup için hangi kampanya veya eylemin gerçekleşmesi gerektiğine yönelik yapıcı veriler elde edilebilir. Bu veriler ışığında müşteri özelinde oluşturulan mesaj veya kampanyalarla satışlara pozitif katkı sağlanır.

CRM yönetimi ile müşteri marka arasındaki iletişimin dinamik şekilde kurulması ile sadık bir kitle ve topluluk oluşturma süreci kolaylaşır. Ayrıca müşteri tutundurma çalışmalarına yardımcı olacak kitle verilerine sahip olunmasını sağlar. Başarılı satış kampanyaları ve dönüşümlere imza atılmasında etkin rol oynar.

01

Araştırma

Sizin için gerekli analiz ve incelemeleri yapıyoruz.

02

Projelendirme

İhtiyaçlarınıza karşılık veren projeler hazırlıyoruz.

03

Pazarlama

Projelerinizi doğru yatırımcılarla buluşturuyoruz.

Instagram